صفحه اصلی > محصولات >  محصولات نرم افزاری > اتوماسیون اداری

اتوماسیون اداری


جزئیات محصول


امکانات نرم افزار:

سیستم نامه نگاری
گزارشات روزانه
مدیریت کاربران و گروه ها
سیستم ژتون و رزرو غذا
سیستم نظرسنجی
سیستم ارزیابی پرسنل
سیستم حضور و غیاب
مدیریت پروژه

فعلا نرم افزار در حال توسعه می باشد ...

husband cheated survivingediscovery.com my fiance cheated on me

Sobh Parlar Asia - All Right Reserved © 2022