صفحه اصلی > محصولات >  محصولات نرم افزاری > کنترل خط تولید و ردیابی محصولات

کنترل خط تولید و ردیابی محصولات


جزئیات محصول


امکانات نرم افزار:

سیستم انبارداری
انبارگردانی
ردیابی محصولات براساس بارکد
سیستم کنترل موجودی براساس تولید محصولات
ثبت مراحل تولید هر محصول به همراه اطلاعات اپراتور و مواد مصرف شده
پیش بینی تولید
تخمین مقدار مواد مورد نیاز برای تولید براساس سفارشات
کنترل کیفی
 
فعلا نرم افزار در حال توسعه می باشد ...

how do i know if my wife cheated read how to cheat on my husband

Sobh Parlar Asia - All Right Reserved © 2022