بازدید رئیس دفتر محترم ریاست جمهوری جناب آقای دکتر واعظی از دستاوردهای صنایع صبح پارلار آسیا


بازدید رئیس دفتر محترم ریاست جمهوری جناب آقای دکتر واعظی از دستاوردهای صنایع صبح پارلار آسیا

در این بازدید که همزمان با سفر ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر روحانی به شهر تبریز و در محل اتاق بازرگانی صورت پذیرفت جناب آقای دکتر واعظی با اشاره به نقش و جایگاه مهم شرکتهای دانش بنیان در رشد و پیشرفت کشور با اذعان به نقش مهم و تاثیر گذار شرکت صنایع صبح پارلار آسیا به عنوان یکی از موفق ترین و تاثیرگذارترین شرکت ها در این حوزه ابراز امیدواری کردند که با حمایت های دولت و صندوق نوآوری و شکوفایی در آینده نزدیک شاهد رشد هر چه بیشتر این شرکت باشیم در این دیدار جناب آقای دکتر صبحی رئیس هیئت مدیره صنایع صبح پارلار آسیا با ارائه توضیحات تکمیلی در مورد محصولات تولیدی این شرکت به تبیین اهداف آینده شرکت پرداختند.
Sobh Parlar Asia - All Right Reserved © 2022