بازدید وزیر صنعت ، معدن و تجارت از غرفه صنایع صبح پارلار آسیا


بازدید وزیر صنعت ، معدن و تجارت از غرفه صنایع صبح پارلار آسیا

این دیدار که در حاشیه ششمین نمایشگاه ربع رشیدی صورت گرفت جناب آقای رحمانی وزیر محترم صنعت و معدن و تجارت ضمن بازدید از غرفه صنایع صبح پارلار و آشنایی با تولیدات این شرکت ضمن آرزوی موفقیت و پیشرفت هرچه بیشتر ، اظهار نمودند که با تعامل هرچه بهتر وزارت صنعت و معدن شاهد رشد و شکوفایی هرچه بیشتر شرکتهای خصوصی خواهیم بود. لازم به ذکر میباشد که در این دیدار استاندار محترم آذربایجان شرقی نیز از غرفه شرکت بازدید نمودند.

1397/08/14
Sobh Parlar Asia - All Right Reserved © 2022