بازدید استاندار محترم آذربایجان شرقی 97/08/15


بازدید استاندار محترم آذربایجان شرقی 97/08/15

بازدید استاندار محترم آذربایجان شرقی 97/08/15 در این بازدید استاندار محترم آذربایجان شرقی ضمن بازدید از خطوط تولید شرکت صنایع صبح پارلار آسیا با محصولات تولیدی این شرکت آشنا گردیده و ضمن بیان توان بالای این کارخانه برای تبدیل شدن به یکی از قطبهای صنعت الکترونیک در حوزه صادرات بیان نمودند که با کمک دولت و نیز استانداری بسترهای لازم در خصوص صادرات صورت گرفته و شاهد صادرات بیشتر و ارز آوری برای کشور باشیم ، لازم به توضیح میباشد که در این بازدید یک ساعته جناب آقای بیمقدار نماینده محترم شهر تبریز در مجلس شورای اسلامی ایشان را همراهی مینمودند.

1397/08/15


Sobh Parlar Asia - All Right Reserved © 2022