بازدید خانم مولاوردی معاون امور بانوان رئیس جمهور از شرکت پارلار


بازدید خانم مولاوردی معاون امور بانوان رئیس جمهور از شرکت پارلار مورخه 96/02/18


خانم مولاوردی، حضور صنایع دانش بنیان و فناورانه ایران در عرصه های جهانی را ضروری دانست و ادامه داد: دولت از چنین واحدهایی که برای توسعه صادرات علم و فناوری تلاش کنند، حمایت می کند.


لینک خبر

Sobh Parlar Asia - All Right Reserved © 2022