دریافت لوح سپاس دومین آئین تجلیل از فن آوران برتر استان آذربایجان شرقی در سال ۱۴۰۰
Sobh Parlar Asia - All Right Reserved © 2022