بازدید آقای دکتر فلاح مشاور فناوری و نوآوری استاندار آذربایجان شرقی


به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع صبح پارلار آسیا جناب آقای دکتر فلاح مشاور فناوری و نوآوری استاندار آذربایجان شرقی طی بازدید هایی که روز 22 فروردین ماه سال 1401 از شرکت داشتند نسبت به مسائل و مشکلات و همچنین پروژه های در حال اجرای شرکت با آقای دکتر جعفر صبحی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت صنایع صبح پارلار آسیا به گفتگو پرداختند. در خاتمه از خط تولید ، واحد R&D و سایر قسمتهای شرکت نیز بازدید نمودند.Sobh Parlar Asia - All Right Reserved © 2022