اعطای تقدیرنامه از طرف سازمان عامل استقرار و توسعه منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی
مسئولین سازمان عامل استقرار و توسعه منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی با حضور در شرکت صنایع صبح پارلار از کمک های این شرکت که شامل حمایت های مالی و معنوی از فناوران و نمایشگاه رینوتکس می‌شد تقدیر و تشکر به عمل آوردند.
نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی جهت بهبود فضای کسب و کار دانش بنیان و با رویکرد توسعه و تجاری سازی فناوری سالانه در تبریز برگزار می گردد. این نمایشگاه و جشنواره در سال های گذشته با عنوان نمایشگاه و جشنواره فناوری های نو و پیشرفته ربع رشیدی برگزاری می گردید که بعد از سال 1396 با تغییر عنوان به نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی و نام اختصاری RINOTEX همه ساله به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

Sobh Parlar Asia - All Right Reserved © 2022