انعقاد تفاهم نامه همکاری بین انجمن میکروالکترونیک ایران و انجمن لوازم خانگی ایران با حضور مدیر کل صنایع لوازم خانگی و لوازم اداری وزارت صمت:


به گزارش روابط عمومی صنایع صبح پارلار آسیا، روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۶ بزرگترین رویداد صنعتی کشور در حوزه لوازم خانگی رقم خورد و نخستین یاداشت تفاهم همکاری بین انجمن میکروالکترونیک ایران به ریاست دکتر جعفر صبحی و انجمن لوازم خانگی ایران به ریاست مهندس هاشمی در حضور آقای مهندس شکراللهی مدیر کل صنایع لوازم خانگی و لوازم اداری وزارت صمت منعقد گردید.در ابتدای این رویداد مهم آقای دکتر جعفر صبحی رئیس هیت مدیره و مدیرعامل شرکت دانش بنیان صنایع صبح پارلار آسیا که ریاست انجمن میکروالکترونیک ایران را بر عهده دارد به ایراد سخنرانی پرداخت. ایشان در این سخنرانی نسبت به همکاری و تعامل بیش از پیش مجموعه ها در خصوص تولید IC و بردهای مورد نیاز صنعت لوازم خانگی ایران توسط انجمن میکروالکترونیک ایران اشاره نمودند. در خاتمه این رویداد بزرگ از پیشکسوتان میکروالکترونیک و میکروفوتونیک ایران تجلیل و قدردانی گردید.Sobh Parlar Asia - All Right Reserved © 2022