بازدید رئیس هیت مدیره و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته از شرکت دانش بنیان صنایع صبح پارلار آسیا:


به گزارش روابط عمومی صنایع صبح پارلار آسیا، روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۸ ، آقای دکتر محسن نادری منش رئیس هیت مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته از شرکت دانش بنیان صنایع صبح پارلار بازدید نمودند.در این بازدید که معاونت برنامه ریزی سازمان صمت استان نیز ایشان را همراهی می‌کرد در ابتدا آقای دکتر جعفر صبحی رئیس هیت مديره ضمن استقبال و خیر مقدم گویی ، از واحدهای مختلف از جمله تحقیق و توسعه، بخش های مختلف تولید و غیره ... بازدید نموده و به توانمندی های مهندسین و پژوهشگران جوان مجموعه در خصوص طراحی و تولید انواع سیستم ها و بردهای الکترونیکی پرداخته و اهداف و برنامه های آتی شرکت اشاره نمودند. آقای دکتر نادری منش نیز ضمن ابراز خرسندی از جایگاه شرکت و تلاش‌های مهندسین مجموعه ، نسبت به همکاری و تعامل بین د‌ مجموعه تاکید ورزیدند.Sobh Parlar Asia - All Right Reserved © 2022