بازدید رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس دادگستری کل آذربایجان شرقي از شرکت دانش بنیان صنایع صبح پارلار آسیا:


به گزارش روابط عمومی صنایع صبح پارلار آسیا، روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۸ ، آقای دکتر ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور و آقای خلیل اللهی رئیس دادگستری کل استان آذربایجان شرقی از شرکت دانش بنیان صنایع صبح پارلار آسیا بازدید نمودند. در این دیدار که برخی از مدیران استانی از جمله آقای علیلو دادستان عمومی و انقلاب استان آذربایجان شرقی، جناب آقای دکتر پرنیان رئیس سازمان صمت استان، آقای دکتر واعظی رئیس سازمان پارک علم و فن آوری استان و آقای نیرومند مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان آذربایجان شرقی ایشان را همراهی میکردند، در ابتدا آقای دکتر جعفر صبحی رئیس هیت مديره ضمن استقبال و خیر مقدم گویی ، طی بازدید از واحدهای مختلف شرکت به توانمندی های مهندسین و پژوهشگران جوان مجموعه در خصوص طراحی و تولید انواع سیستم ها و بردهای الکترونیکی پرداخته و اهداف و برنامه های آتی شرکت را بیان نمودند.Sobh Parlar Asia - All Right Reserved © 2022