بازدید رئیس دادگستری شرکت شهرک های صنعتی استان آذربایجان شرقی و مدیرعامل شهرستان بستان آباد از شرکت دانش بنیان صنایع صبح پارلار آسیا:


به گزارش روابط عمومی شرکت، دکتر نیر‌ومند مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان آذربایجان شرقی و آقای محمدباقر فتحی ییس دادگستری شهرستان بستان آباد از مجموعه دانش بنیان صنایع صبح پارلار آسیا بازدید بعمل آوردند. در این دیدار آقای دکتر جعفر صبحی رئیس هیت مدیره شرکت ضمن خیر مقدم گویی به میهمان، از واحدهاي مختلف شرکت بازدید نموده ‌ و به تشریح روند طراحی و تولید محصولات دانش بنیان با تکیه بر دانش فنی و بومی جوانان ‌و پژوهشگران شرکت و همچنین برنامه ها و اهداف آتی شرکت پرداختند.Sobh Parlar Asia - All Right Reserved © 2022