بازدید جمعی از دانشجویان و اساتید رشته مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه تبریز از شرکت دانش بنیان صنایع صبح پارلار آسیا:


به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع صبح پارلار آسیا، روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۳/۱ جمعی از اساتید و دانشجویان رشته مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه تبریز از مجموعه دانش بنیان صنایع صبح پارلار آسیا دیدار نمودند. در این بازدید چند ساعته ، از واحدهای مختلف شرکت از جمله واحد تحقیق و توسعه(R&D) ، سالن های خط تولید بازدید بعمل آمد. در این بازدید آقای دکتر جعفر صبحی رئیس هیت مدیره شرکت، ضمن خیر مقدم به دانشجویان و اساتید، در خصوص نحوه طراحی و تولید سیستم های الکترونیکی و سایر محصولات شرکت به تفصیل توضیحاتی ارائه نمودند. در خاتمه از بازدید کنندگان پذیرایی و صرف نهار بعمل آمد.Sobh Parlar Asia - All Right Reserved © 2022