امضا نخستین تفاهم نامه ۴ جانبه تامین زنجیره مالی برای صنعت لوازم خانگی در کشور در جریان سفر مدیر کل صنایع فلزی لوازم خانگی و لوازم اداری وزارت صمت به استان آذربایجان شرقی در شرکت دانش بنیان صنایع صبح پارلار آسیا


به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع صبح پارلار آسیا،در جریان سفر مدیر کل صنایع فلزی لوازم خانگی و لوازم اداری وزارت صمت به آذربایجان شرقی، برای اولین بار بعنوان پایلوت پروژه تامین مالی زنجیره ای صنعت لوازم خانگی در استان و در شرکت دانش بنیان صنایع صبح پارلار آسیا کلید خورد. در این سفر ، مهندس شکر اللهی ضمن بازدید از برخی واحدهای تولیدی لوازم خانگی و واحد دانش بنیان صنایع صبح پارلار در حوزه طراحی و تولیدی بردهای الکترونیکی مورد استفاده در لوازم خانگی ، اولین پایلوت پروژه تامین مالی زنجیره ای صنعت لوازم خانگی و اداری وزارت صمت و رئیس سازمان صمت آذربایجان شرقی به امضاء رسید. محسن شکراللهی هدف اصلی از طرح تامین مالی زنجیره ای را کاهش هزینه مالی برای بهش تولیدی و صنعتی عنوان نموده و اظهار داشتند که این طرح علاوه بر واحد های تولیدی ، برای سیستم بانکی ، نظام توزیع و همچنین برای مردم دارای برکات زیادی خواهد بود. این تفاهم نامه چهار جانبه بین شرکت دانش بنیان صنایع صبح پارلار آسیا ، شرکت دونار خزر ، بانک رفاه و مجموعه فروشگاه اتکاء منعقد گردید.Sobh Parlar Asia - All Right Reserved © 2022