حضور صنایع صبح پارلار آسیا در ششمین نمایشگاه ربع رشیدی


حضور صنایع صبح پارلار آسیا در ششمین نمایشگاه ربع رشیدی

حضور صنایع صبح پارلار آسیا در ششمین نمایشگاه ربع رشیدی امسال نیز مطابق سالهای قبل صنایع صبح پارلار آسیا با حضور در ششمین نمایشگاه ربع رشیدی ضمن ارائه آخرین دستاوردهای خود در حوزه الکترونیک با ارائه تلویزیون های تولیدی خود با برند ELEVIA وارد حوزه تولید لوازم خانگی نیز گردید. در حاشیه این نمایشگاه مقامات کشوری و استانی از جمله نمایندگان محترم مجلس ، معاون محترم استاندار رئیس محترم دانشگاه تبریز ، رئیس محترم پلیس فتا ، جانشین محترم فرمانده سپاه و مدیر عامل محترم شرکت تراکتور سازی از محصولات این شرکت بازدید بعمل آوردند.

1397/08/14Sobh Parlar Asia - All Right Reserved © 2022