کنترل کیفی


واحد کنترل کیفی شرکت پارلار، با انجام مراحل تست مواد و قطعات ورودی بر  اساس استانداردهای جهانی (IPC, MIL, …) ، نمونه برداری بر اساس AQL  ، کنترل دقیق فرآیند خط تولید به صورت لحظه به لحظه ، بررسی گزارش های  نهایی روزانه، ثبت و رصد آمار معیوبی و Rework در پایان فواصل منظم کاری و در نهایت انجام تست نهایی خط تولید و نمونه برداری تصادفی از محصولات بسته بندی شده بر اساس استاندارد، روند تولید و کیفیت محصولات نهایی را بررسی و کنترل می کند.
QC section
QC section

Sobh Parlar Asia - All Right Reserved © 2022